Příklady využití a reference

Zaměřujeme se na čtyři klíčové oblasti, v kterých můžeme našim klientům ušetřit peníze a čas při přípravě jakéhokoli projektu.

Realitní projekty

Znázornit všechny detaily architektonického návrhu je často obtížné. Mnohdy ani vizualizace 3D modelů neposkytnou ty správné informace pro finální rozhodnutí investora. Proces výstavby budov je o střídání podkladů, designových variacích, vnímání hmoty, výběru materiálů a v neposlední řadě o práci se světlem. Je to náročný proces, který zahrnuje mnoho lidí.
Více

Malo­obchod

Nechte zákazníka navrhnout vaši prodejnu. Jak zvýšit tržby a marže? Prodejnou, která skvěle funguje pro zákazníka! Jaká by měla být logika umístění jednotlivých kategorií produktů a jejich struktura, jaká by měla být role značek, včetně privátní značky? Jak řešit konflikty v pokladní zóně a omezit ztráty a rizika? Jak efektivně upozornit na speciální nabídky?
Více

Prezen­tace

Díky virtuální realitě můžete své produkty prezentovat kdekoli na světě, aniž byste je přesouvaly z místa na místo. Vaší prezentace se tak mohou zúčastnit zákazníci a obchodní partneři z celého světa. Virtuální realita vám také umožňuje zobrazit váš produkt vašim zákazníkům interaktivnějším způsobem.
Více

VR Encyklo­pedie

VR encyklopedie umožňuje využití technologie virtuální reality pro distribuci edukativního a informativního obsahu v prostorách muzeí, veřejných knihoven, škol a školních či odborných knihoven.
Více