Príklady využitia a referencie

Zameriavame sa na štyri kľúčové oblasti, v ktorých môžeme našim klientom ušetriť peniaze a čas pri príprave akéhokoľvek projektu.

Realitné projekty

Znázorniť všetky detaily architektonického návrhu je často obtiažne. Mnohokrát ani vizualizácie 3D modelu neposkytnú tie správne informácie pre finálne rozhodnutie investora. Proces výstavby budov je o striedaní podkladov, designových variáciach, vnímaní hmoty, výbere materiálov a v neposlednom rade o práci so svetlom. Je to náročný proces, ktorý zahŕňa mnoho ľudí.
Viac

Malo­obchod

Nechajte zákazníka navrhnúť vašu predajňu. Ako zvýšiť tržby a marže? Predajňou, ktorá skvele funguje pre zákazníka! Aká by mala byť logika umiestnenia jednotlivých kategórií produktov a ich štruktúra, aká by mala byť rola značiek, vrátane privátnej značky? Ako riešiť konflikty v pokladničnej zóne a obmedziť straty a riziká? Ako efektívne upozorniť na špeciálne ponuky?
Viac

Prezen­tácia

Vďaka virtuálnej realite môžete svoje produkty prezentovať kdekoľvek na svete bez toho, aby ste ich presúvali z miesta na miesto. Vašej prezentácie sa tak môžu zúčastniť zákazníci a obchodní partneri z celého sveta. Virtuálna realita vám taktiež umožňuje ukázať váš produkt vašim zákazníkom interaktívnejším spôsobom.
Viac

VR Encyklo­pédia

Encyklopédia VR umožňuje využívať technológiu virtuálnej reality na distribúciu vzdelávacieho a informatívneho obsahu v múzeách, verejných knižniciach, školách a školských či odborných knižniciach.
Viac