PoužitieEncyklopédia

VR encyklopédia umožňuje využitie technológie virtuálnej reality pre distribúciu edukatívneho a informatívneho obsahu v priestoroch múzeí, verejných knižníc, škôl a školských či odborných knižníc.

Vďaka encyklopédii VR môžu návštevníci cítiť úchvatnú atmosféru a zimomriavky z detailných virtuálnych scén, na ktoré nezabudnú! Ísť do histórie alebo do budúcnosti, zoznámiť sa s objavmi starých majstrov, spoznať život dinosaurov alebo sa pozrieť do vzdialených kútov slnečnej sústavy so zastávkou na mesačnej základni.
Encyklopédia VR reaguje na aktuálne potreby šírenia informácií z oblasti vzdelávania, prírodných vied, histórie, technológií či priemyslu do online priestoru, čo umožňuje, aby sa tieto informácie absorbovali v najprirodzenejšej forme – zážitkovým spôsobom. Virtuálna realita je spôsob prenosu informácií, do ktorého sú zapojené aj iné ľudské zmysly – pohyb, hlas a dotyk, ktorý pomáha pochopiť prezentovaný obsah a jeho následné spracovanie. Informácie poskytované prostredníctvom proaktívnej formy vo virtuálnom prostredí prijíma a ukladá do pamäte až 75 % používateľov, na rozdiel od verbálneho prenosu informácií (5 %) alebo čítania (10 %).
Encyklopédia VR využíva obsah umiestnený vo vlastnej cloudovej platforme, vďaka ktorej je možné pravidelne pridávať obsah bez nutnosti fyzickej aktualizácie VR okuliarov alebo použitého PC. Každý mesiac sa ponuka VR scén rozšíri o ďalšie zážitky.

Chcete mať vo svojej knižnici alebo škole encyklopédiu VR? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

S takýmito projektami sa Virtuplex dokáže vyrovnať.

Projekt s názvom "Vzdelávacia platforma VR" bol realizovaný s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva priemyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future.