PoužitieMaloobchod

Play video

Nechajte zákazníka navrhnúť vašu predajňu. Ako zvýšiť tržby a marže? Predajňou, ktorá skvelo funguje pre zákazníka! Aká by mala byť logika umiestnenia jednotlivých kategórií produktov a ich štruktúra, aká by mala byť rola značiek vrátane privátnej značky? Ako riešiť konflikty v pokladničnej zóne a obmedziť straty a riziká? Ako efektívne upozorniť na špeciálne ponuky?

Nechajte zákazníka navrhnúť vašu predajňu

Ako zvýšiť výnosy a marže? Predajňou, ktorá skvělo funguje pre zákazníka! Aká má byť logika umiestnenia kategórií, ich štruktúra, rola značiek, vrátane privátnych? Ako vyriešiť konflikty v pokladničnej zóne, obmedziť straty a riziká? Ako efektívne realizovať propagáciu?

Príklady využitia VR pre obchodné reťazce

Dispozície vstupného priestoru do supermarketu

Klient môže modelovať optimálne rozloženie prvkov na vstupe do predajne – ako napr. bezpečnostné rámy, umiestnenie dezinfekčných bodov, zásobníkov na letáky, info stojanov apod.

Ergonómia riešenia vstupného priestoru

Klient si môže vyskúšať šesť veľkostí, formát a ergonómiu umiestnenia vozíkov a košíkov, jednoduchosť vstupu do bezpečnostných brán, zón konfliktov zákazníkov apod.

Promo, tématické ostrovčeky

Klient môže overiť umiestnenie ostrovčeka, jeho kompozíciu – stavbu a voľbu materiálov, značkové a produktové zloženie, osadenie POS materiálov a ich viditeľnosť z rôznych miest predajne, výšku, šírku – s ohľadom na prejazdy a výhľady do predajne a prípadné komunikačné konflikty, dosiahnuteľnosť produktov pre zákazníka atď.

Priestorové riešenia predajne - výhľady a prehľady

Celkovú spokojnosť zákazníka výrazne ovplyvňuje jednoduchosť orientácie v priestore predajne – teda celkové výhľady a prehľady predajňou. Logika prechodu predajňou pre jednotlivé hlavné cieľové skupiny a nákupné destinácie. Výška regálov, ich umiestnenie, pozícia a radenie uličiek, ich šírka, umiestnenie a viditeľnosť navigačných tabúľ, ich materiál a farebnosť. Miestne navigácie na čele regálov a v uličkách. Promo značenie, ktoré musí byť dobre vyvážené s hlavnou navigáciou.

Testovanie POS Materiálov - floor sticker

Výkon propagácie môže výrazne zvyšovať správna voľba, veľkosť a umiestnenie POS materiálov. Ten správný propagačný mix – formáty POS môžete jednoducho testovať v reálnom prostredí predajne, rovnako ako reakcie zákazníkov na ne, a vyhodnocovať, ktorá varianta a kombinácia má ten správny resp. maximálny účinok.

Správne dispozície uličiek a prechodov

Minimalizácia konfliktných miest pre prechod zákazníka predajňou zvyšuje veľkosť nákupného košíka a spokojnosť zákazníka. Vo Virtuplexe môžete otestovať ten správný balanc medzi jednoduchosťou prechodu a prejazdu napr. s košíkom alebo paletami a množstvom tovaru a jeho rozložením na predajni.

Optimálne riešenie uličky – umiestnenie kategórií, značiek, počty facingov, POS materiálov

Predajňa nemôže fungovať a zvyšovať výnosy a marže bez správne nastavených kategórií – teda optimálneho riešenia uliček – voľby a rozmiestnenia jednotlivých kategórií, značiek, SKU, počtu facingov, správnej voľby POS materiálov – počty, umiestnenie, kombinácie. Správne nastavenie uličky a kategórií sa dá pritom testovať z neobmedzeného počtu variant a ich kombinácií s priamou spätnou väzbou od zákazníka.

Optimálne formáty a kreatívne riešenia POS materiálov

Čo zákazníka naozaj zaujme a donúti ho k nákupu. Aký mix POS materiálov, aký formát a kreativne riešenie, ako vysoko, kde v kontextu kategórie a značky. Čo si zákazník z propagácie zapamätá a ako sa mu prepojí s ďalšou komunikáciou značky? Virtuplex vám pomôže odpovedať na tieto zásadné otázky.

Výber značky a produktu

Ako si zákazník vyberá značku a konkrétny produkt? Aký vplyv má cena, umiestnenie v regáli, kontext značky a produktu v regáli, použité POS materiály. Vo Virtuplexe nájdete ten správny mix pre Vašu značku, produkt a kampaň, bez nutnosti veľkých investícií do prestavby regálu. Testovať môžete aj rôzne varianty zaplnenia regálu tovarom, rôzne sezónne úpravy apod.

Umiestnenie a riešenie paletového sekundárneho vystavenia

Paletové vystavenie je jedným z najčastejších a najefektívnejších spôsobov prezentácie propagačného tovaru. Otestujte, kde má byť aký tovar vystavený, v akom prevedení paletového „ostrovčeka“ – výška, šírka, osadenie POS, komunikácia značky a ceny. Paletové umiestnenie v správnom kontexte propagácie na čele regálu a v uličkách vám pomôže maximalizovať výnosy z predajnej plochy. Otestujte taktiež reakcie rôznych typov zákazníkov – cenovo citlivých, bonitných, rodín s deťmi apod.

Umiestnenie sekundárnych displejov na paletách

Paletové displeje sú jednou z najbežnejších a najefektívnejších metód prezentácie propagovaného tovaru. Otestujte si, ako nájdete najlepšie umiestnenie pre tovar, veľkosť, výšku a obsah paletového ostrova, rovnako ako komunikáciu značky a ceny. Umiestnenie paliet na začiatku uličiek môže maximalizovať výnosy z vášho maloobchodného priestoru. Umožňuje taktiež testovať reakcie zákazníkov pre rôzne skupiny (tj. cenovo citlivé, rodiny s malými deťmi atď.)

Optimálne riešenie čela regálu

Aké riešenie čela regálu Vám prinesie maximálne výnosy alebo maržu? Sprístupnenie najpredávanejších položiek v kategóriách prezentovaných v danej uličke, propagačné akcie bez výrazného označenia, agresívne propagačné akcie niekoľkých vybraných položiek? Akú rolu hrajú konkrétne značky, zaradenie veľkostí a položiek, komunikácia ceny? Virtuplex vám odpovie na to ako stavať najlepšie čelá regálov.

Správanie skupín zákazníkov, vplyv davu a konfliktné situácie

Ako sa správajú zákazníci v skupine, v páre, ako rodina, senior s vnúčatami. Ako funguje dynamika davu? Ako vnímajú zaplnenosť predajnej plochy? Kde vznikajú potenciálne konfliktné zóny, a ako ich riešiť? Vstúpte do reálneho prostredia predajne spoločne so zákazníkom a sledujte jeho reakcie. Bavte sa o praktickom riešení predajnej plochy s kolegami z rôznych oddelení, zapojte Vašich dodávateľov, agentúry.

Efektívne riešenie pokladničnej zóny, maximálny výnos z impulzného tovaru

Pokladničná zóna býva často boľavým miestom všetkých reťazcov – pre maximálnu mieru obsluhy zákazníka je nutné zaistiť dostatočný počet pokladní, ale nie na úkor jeho pohodlia a bezpečnostných hľadísk. Vhodný kompromis sa hľadá ťažko a s vysokými nákladmi. Zažite si optimálnu pokladničnú zónu ešte pred stavbou – z pohľadu zákazníkov, ale aj z pohľadu pokladníkov.

Maximalizujte výnosy z impulzného tovaru v pokladničnej zóne – optimálnym umiestnením, designom, mixom tovaru, cenami, vhodnými POS materiálmi.

Efektívne riešenie pracoviska – na príklade pokladníka

Každá minúta sa počíta, ako správne nastaviť ergonómiu obsluhy pokladní a iných zariadení v predajni. Ako zvoliť to správne riešenie pre spokojnosť personálu, ale aj zákazníka? Ako si otestovať správne nastavenia bezpečnostných štandardov a ochrany zdravia pri práci? Ako zaistiť správnu komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami na danom úseku? Virtuplex Vám pomôže nájsť odpovede aj na ďalšie otázky efektívneho riešenia pracoviska nielen na predajni, ale aj v zázemí.

Optimalizácia samoobslužných zón

Ako designovať samoobslužné zóny z pohľadu maximálneho vyťaženia predajnej plochy, ergonómie obsluhy, spokojnosti zákazníka, bezpečnostných a BOZP požiadavkov? Nie je to len otázka samoobslužných pokladní, ale celého radu ďalších samoobslužných procesov – skenerov cien, váženia a balenia tovaru, agendy vernostných programov apod. S riešením Virtuplexu dokážete zvýšiť výkonnosť a spokojnosť zákazníkov, ale aj obsluhujúceho personálu a obmedziť priestor pre zneužitie.

Obsluha zariadení – personálom a zákazníkom

Otestujte si zrozumiteľnosť obsluhy zariadení používaných v predajni ako z pohľadu personálu tak zákazníkom. Môžete riešiť ako vhodné umiestnenie, tak ovládacie prvky, zrozumiteľnosť menu, navigácie apod. Obmedzíte chyby a zvýšite spokojnosť. Jednoduchšie odhalíte potenciálne možnosti zneužitia.

Chcete pracovať s vašou predajnou plochou vo virtuálnej realite?

Kontaktujte nás

Súvisiace články

13. júl 2022

Procter & Gamble zprostředkoval virtuální zážitek svým slovenským partnerům

Za volným pohybem ve virtuální realitě už nemusí klienti Virtuplexu nutně dojíždět do haly v pražských Horních Počernicích. S vybavením Virtuplex nově přijede tam, kam zákazník potřebuje.

prečítať celý článok

24. jún 2022

Virtuální realita zatraktivnila produktové prezentace společnosti Procter & Gamble

Posunutí komunikace s byznys partnery na vyšší úroveň, efektivnější využití zdrojů i poptávka po inovativním řešení spotřebitelského výzkumu svedli dohromady společnost Procter & Gamble (P&G) a Virtuplex.

prečítať celý článok

Vybraní klienti s ktorými spolupracujeme