VyužitíMaloobchod

Play video

Nechte zákazníka navrhnout vaši prodejnu. Jak zvýšit tržby a marže? Prodejnou, která skvěle funguje pro zákazníka! Jaká by měla být logika umístění jednotlivých kategorií produktů a jejich struktura, jaká by měla být role značek, včetně privátní značky? Jak řešit konflikty v pokladní zóně a omezit ztráty a rizika? Jak efektivně upozornit na speciální nabídky?

Nechte zákazníka navrhnout vaši prodejnu

Jak zvýšit výnosy a marže? Prodejnou, která skvěle funguje pro zákazníka! Jaká má být logika umístění kategorií, jejich struktura, role značek, včetně privátních? Jak vyřešit konflikty v pokladní zóně, omezit ztráty a rizika? Jak efektivně realizovat promoce?

Příklady využití VR pro obchodní řetězce

Dispozice vstupního prostoru do supermarketu

Klient může modelovat optimální rozložení prvků na vstupu do prodejny – jako např. bezpečnostní rámy, umístění dezinfekčních bodů, zásobníků na letáky, info stojanů apod.

Ergonomie řešení vstupního prostoru

Klient si může vyzkoušet velikost, formát a ergonomii umístění vozíků a košíků, snadnost vstupu do bezpečnostních bran, zón konfliktů zákazníků apod.

Promo, tematické ostrůvky

Klient může ověřit umístění ostrůvku, jeho kompozici – stavbu a volbu materiálů, značkové a produktové složení, osazení POS materiály a jejich viditelnost z různých míst prodejny, výšku, šířku – s ohledem na průjezdy a výhledy do prodejny a případné komunikační konflikty, dosažitelnost produktů pro zákazníka atd.

Prostorové řešení prodejny - výhledy a průhledy

Celkovou spokojenost zákazníka výrazně ovlivňuje snadnost orientace v prostoru prodejny – tedy celkové výhledy a průhledy prodejnou. Logika průchodu prodejnou pro jednotlivé hlavní cílové skupiny a nákupní destinace. Výška regálů, jejich umístění, pozice a řazení uliček, jejich šířka, umístění a viditelnost navigačních cedulí, jejich materiál a barevnost. Místní navigace na čele regálů a v uličkách. Promo značení, které musí být dobře vyvážené s hlavní navigací.

Testování POS Materiálů - floor sticker

Výkon promocí může výrazně zvyšovat správná volba, velikost a umístění POS materiálů. Ten správný promo mix – formáty POS můžete jednoduše testovat v reálném prostředí prodejny, stejně jako reakce zákazníků na ně, a vyhodnocovat, která varianta a kombinace má ten správný resp. maximální účinek.

Správné dispozice uliček a průchodů

Minimalizace konfliktních míst pro průchod zákazníka prodejnou zvyšuje velikost nákupního koše a spokojenost zákazníka. Ve Virtuplexu můžete otestovat ten správný balanc mezi snadností průchodu a průjezdu např. s košíkem nebo paletami a množstvím zboží a jeho rozložením na prodejně.

Optimální řešení uličky – umístění kategorií, značek, počty facingů, POS materiálů

Prodejna nemůže fungovat a zvyšovat výnosy a marže bez správně nastavených kategorií – tedy optimálního řešení uliček – volby a rozmístění jednotlivých kategorií, značek, SKU, počty facingů, správné volby POS materiálů – počty, umístění, kombinace. Správné nastavení uličky a kategorií se dá přitom testovat z neomezeného počtu variant a jejich kombinací s přímou zpětnou vazbou od zákazníka.

Optimální formáty a kreativní řešení POS materiálů

Co zákazníka opravdu zaujme a donutí ho k nákupu. Jaký mix POS materiálů, jaký formát a kreativní řešení, jak vysoko, kde v kontextu kategorie a značky. Co si zákazník z promoce zapamatuje a jak se mu propojí s další komunikací značky? Virtuplex vám pomůže odpovědět na tyto zásadní otázky.

Výběr značky a produktu

Jak si zákazník vybírá značku a konkrétní produkt? Jaký vliv má cena, umístění v regálu, kontext značky a produktu v regálu, použité POS materiály. Ve Virtuplexu najdete ten správný mix pro Vaši značku, produkty a kampaně, bez nutnosti velkých investic do přestavby regálu. Testovat můžete i různé varianty zaplnění reálu zbožím, různé sezónní úpravy apod.

Umístění a řešení paletového sekundárního vystavení

Paletové vystavení je jedním z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů prezentace promočního zboží. Otestujte kde má být jaké zboží vystaveno, v jakém provedení paletového „ostrůvku“ – výška, šířka, osazení POS, komunikace značky a ceny. Paletové umístění ve správném kontextu promocí v čele regálu a v uličkách vám pomůže maximalizovat výnosy z prodejní plochy. Otestujte také reakce různých typů zákazníků – cenově citlivých, bonitních, rodin s dětmi apod.

Umístění sekundárních displejů na paletách

Paletové displeje jsou jednou z nejběžnějších a nejefektivnějších metod prezentace propagovaného zboží. Otestujte si, jak najdete nejlepší umístění pro zboží, velikost, výšku a obsah paletového ostrova, stejně jako komunikaci značky a ceny. Umístění palet na začátku uliček může maximalizovat výnosy z vašeho maloobchodního prostoru. Umožňuje také testovat reakce zákazníků pro různé skupiny (tj. cenově citlivé, rodiny s malými dětmi atd.)

Optimální řešení čela regálu

Jaké řešení čela regálu Vám přinese maximální výnosy nebo marži? Zpřístupnění nejprodávanějších položek v kategoriích prezentovaných v dané uličce, promoční akce bez výrazného označení, agresivní promoční akce několika vybraných položek? Jakou roli hrají konkrétní značky, zaření velikostí a položek, komunikace ceny? Virtuplex vám odpoví na to jak stavět nejlépe čela regálů.

Chování skupin zákazníků, vliv davu a konfliktní situace

Jak se chovají zákazníci ve skupině, v páru, jako rodina, senior s vnoučaty. Jak funguje dynamika davu? Jak vnímají zaplněnost prodejní plochy? Kde vznikají potenciální konfliktní zóny, a jak je řešit? Vstupte do reálného prostředí prodejny společně se zákazníkem a sledujte jeho reakce. Bavte se o praktickém řešení prodejní plochy s kolegy z různých oddělení, zapojte Vaše dodavatele, agentury.

Efektivní řešení pokladní zóny, maximální výnos z impulzního zboží

Pokladní zóna bývá často bolavým místem všech řetězců – pro maximální míru obsluhy zákazníka je nutné zajistit dostatečný počet pokladen, ale ne na úkor jeho pohodlí, bezpečnostním hlediskům. Vhodný kompromis se hledá těžko a s vysokými náklady. Zažijte si optimální pokladní zónu ještě před stavbou – z pohledu zákazníků, ale i z pohledu pokladních.

Maximalizujte výnosy z impulzního zboží v pokladní zóně – optimálním umístěním, designem, mixem zboží, cenami, vhodnými POS materiály.

Efektivní řešení pracoviště – na příkladu pokladní

Každá minuta se počítá, jak správně nastavit ergonomii obsluhy pokladen a jiných zařízení v prodejně. Jak zvolit to správné řešení pro spokojenost personálu, ale i zákazníka? Jak si otestovat správné nastavení bezpečnostních standardů a ochrany zdraví při práci? Jak zajistit správnou komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci na daném úseku? Virtuplex Vám pomůže najít odpovědi i na další otázky efektivního řešení pracoviště nejen na prodejně, ale i v zázemí.

Optimalizace samoobslužných zón

Jak designovat samoobslužné zóny z pohledu maximálního vytěžení prodejní plochy, ergonomie obsluhy, spokojenosti zákazníka, bezpečnostních a BOZP požadavků? Není to jen otázka samoobslužných pokladen ale celé řady dalších samoobslužných procesů – skenerů cen, vážení a balení zboží, agendy věrnostních programů apod. S řešením Virtuplexu dokážete zvýšit výkonnost a spokojenost zákazníků, ale i obsluhujícího personálu a omezit prostor pro zneužití.

Obsluha zařízení – personálem a zákazníkem

Školení personálu v reálném prostředí prodejny - Umožněte vašim budoucím zaměstnancům navnímat prodejní plochu dříve, než bude prodejna otevřena. Připravte se na příchod vašich zákazníků, natrénujte si nové procesy a postupy, vyzkoušejte si logistiku a pohyb v rámci daného prostoru.

Chcete pracovat s vaší prodejní plochou ve virtuální realitě?

Kontaktujte nás

Související články

13. červenec 2022

Procter & Gamble zprostředkoval virtuální zážitek svým slovenským partnerům

Za volným pohybem ve virtuální realitě už nemusí klienti Virtuplexu nutně dojíždět do haly v pražských Horních Počernicích. S vybavením Virtuplex nově přijede tam, kam zákazník potřebuje.

přečíst celý článek

24. červen 2022

Virtuální realita zatraktivnila produktové prezentace společnosti Procter & Gamble

Posunutí komunikace s byznys partnery na vyšší úroveň, efektivnější využití zdrojů i poptávka po inovativním řešení spotřebitelského výzkumu svedli dohromady společnost Procter & Gamble (P&G) a Virtuplex.

přečíst celý článek

Vybraní klienti se kterými spolupracujeme