Späť na články

Virtuplex dodáva aplikáciu pre školenia vo VR

Tréning zamestnancov je vďaka tomu rychlejší, bezpečnejší a pre firmu lacnejší.

Aplikácia pre školenia zamestnancov vo VR predstavuje revolučný spôsob, akým firmy pristupujú ku vzdelávaniu a rozvoju svojich pracovníkov. S rýchlym technologickým pokrokom a stále sa rozširujúcími možnosťami virtuálnej reality sa stáva VR školenie nielen atraktívnejším, ale aj efektívnejším nástrojom pre podniky rôznych veľkostí a oborov.

Znalosti a skúsenosti spoločnosti Virtuplex sa v tomto smere rozhodla využiť česká firma UQest, ktorá sa zameriava na dodávku VR/AR riešení na mieru pre potreby zákazníkov. Pre klienta spoločnosti UQest, ktorý je z oblasti farmaceutického priemyslu, naprogramovali vývojári spoločnosti Virtuplex unikátnu školiacu VR aplikáciu.

Proces spolupráce začal predaním viacerých vstupných dát, ktoré zahŕňali popis výrobnej miestnosti a schémy fungovania jednotlivých strojov, ktoré sa majú budúci zamestnanci naučiť obsluhovať. Kľúčové bolo, aby školiace scenáre a tréningové materiály kopírovali presne krok po kroku skutočný chod práce u výrobnej linky. Jedine tak si môže byť zamestnávateľ istý, že budú zamestnanci správne zaškolený pre výrobu daného farmaceutického produktu.

Prednosti VR školení

„Jedná sa o zložitý proces zložený z desiatok možno i stoviek úkonov, ktoré zahŕňajú správne zostavenie celej linky, jej zapnutie a po ukončenia cyklu rozobranie a vyčistenie. Bez školiacej aplikácie vo VR by musela firma vyčleniť takú linku z prevádzky a venovať seniorneho zamestnanca pre školenia nového personálu. V takom prípade ale firma stráca obrovskú finančnú sumu, ktorú by za normálnej prevádzky linky zarobila,” vysvetľuje prínos aplikácie Tomáš Csiszar, spoluzakladateľ spoločnosti UQest.

Medzi ďalšie hlavné výhody školenia zamestnancov vo VR patrí:

Zlepšenie priestorovej orientácie

Školenie vo virtuálnej realite umožňuje užívateľom pohybovať sa a interagovať v trojrozmernom priestore, čo prirodzene podporuje rozvoj a zlepšenie priestorovej orientácie. Táto schopnosť je kľúčová v mnohých oboroch, napríklad v architektúre, medicíne, alebo aj farmaceutickom priemysle, kde je dôležité porozumieť okolitému zložitému prostrediu a vedieť sa v ňom správne pohybovať.

Zvýšenie zapojenia užívateľov a simulácia realistických situácií

Virtuálna realita ponúka imerzívny zážitok, ktorý môže značne zvýšiť zapojenie uživatelov tým, že ich „prenesie“ do realistických pracovných scenárov. Táto metóda umožňuje simuláciu situácií, ktoré by v reálnom svete mohli byť nepraktické, nebezpečné alebo nákladné na zinscenovanie. Užívatelia sa tak môžu učiť v kontexte, ktorý presne zodpovedá skutočným podmienkam, čo vedie ku zvýšeniu ich porozumenia a schopnosti aplikovať naučené zručnosti v praxi.

Významné urýchlenie učiacej krivky zamestnancov

Vďaka možnosti opakovania scénárov a úloh vo virtuálnom prostredí môžu zamestnanci rýchlejšie získavať a zdokonaľovať svoje zručnosti. VR aplikácie umožňujú personalizované nastavenia obtiažnosti a rýchlosti učenia, čo znamená, že každý zamestnanec môže postupovať svojím tempom. Táto flexibilita a možnosť okamžitej spätnej väzby zrýchľuje učiacu krivku a vedie k efektívnejšiemu osvojeniu zručností.

Úspora nákladov spojená s alokáciou školiteľov, tréningových priestorov a času školených zamestnancov

Implementácia VR školení môže výrazne znížiť mnoho tradičných nákladov spojených s organizáciou školení, ako je nájomné za školiace priestory, cestovné výdaje, časové náklady školiteľov a účastníkov. Virtuálne školenie ide vykonávať kdekoľvek, čo minimalizuje potrebu fyzickej prítomnosti a umožňuje zamestnancom učiť sa vo vhodný čas, čo vedie k lepšej efektivite práce.

Zaistenie bezpečného prostredia pre opakovanie komplexných úloh

Jednou z najväčších výhod VR školení je možnosť bezpečně precvičovať a opakovať komplexné úlohy, ktoré by v reálnom svete mohli predstavovať riziko úrazu alebo poškodenia majetku. Toto bezpečné prostredie je neoceniteľné najmä v oboroch, kde sú nevyhnutné presné zručnosti a kde môže mať chyba vážne následky, ako je chirurgia alebo práca s ťažkou technikou.

Multi-user aplikácie umožňujúce zdieľanie spoločného VR prostredia so školiteľom na diaľku

Multi-user VR aplikácie umožňujú školiteľom a účastníkom interagovať v jednom virtuálnom prostredí z rôznych geografických lokácií. To podporuje kolaboratívne učenie a umožňuje zdieľanie znalostí a skúseností medzi účastníkmi, aj keď nie sú fyzicky na rovnakom mieste. Táto vlastnosť je obzvlášť významná pre globálne organizácie, ktoré môžu takto efektívne školiť zamestnancov z rôznych pobočiek bez potreby cestovania.

„Školenie zamestnancov alebo napríklad aj vzdelávanie študentov vo virtuálnej realite je oblasť, ktorá má do budúcnosti obrovský potenciál. Svet virtuálnej reality nám môže ponúknuť zážitky, ktoré prekračujú hranice tradičného učenia. Táto technológia ponúka unikátnu možnosť ponorenia sa do realistických pracovných scénárov, kde môžu zamestnanci bezpečne experimentovať a učiť sa z chýb, bez toho aby to malo reálny dopad na podnikanie a chod firmy. Dodanie týchto aplikácií presne podľa potrieb klienta je pre nás teda smer, ktorým sa chceme i v budúcnosti rozhodne zaoberať,” hovorí Pavel Novák, spoluzakladateľ spoločnosti Virtuplex.