Späť na články

Turisté poznávají Českou republiku prostřednictvím virtuální reality díky zážitkové aplikaci agentury CzechTourism

Virtuální průvodce na cestě Českem vezme uživatele do Mariánských Lázní, hlavního sálu Žofína, na vesnickou zábavu z mikroregionu Slovácka a do Prachovských skal.

ZADÁNÍ: Výměna turistické brožury za virtuální realitu

Za účelem zlepšení a zkvalitnění propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí poptala agentura CzechTourism zhotovitele na výrobu aplikace, která by Česko prezentovala prostřednictvím virtuální reality. Finální nástroj mají využít zástupci CzechTourismu v jednotlivých zahraničních zemí jako podpůrný prostředek pro svá jednání nebo pro účely výstav. V budoucnu by se měla aplikace objevit i v obchodu Oculus Store.

ŘEŠENÍ: Česko - země příběhů

Výběrové řízení pro zakázku agentury CzechTourism vyhrála vývojová kancelář pro virtuální reality Virtuplex a obstála tak v konkurenci dalších sedmi subjektů. Odbornou porotu zaujala aplikace především díky koncepčnosti jednotlivých příběhů.

Hlavní důraz VR aplikace je kladen na zážitky, které na klienta prostřednictvím této technologie udělají tak velký dojem, že si je zapamatuje, a bude o nich chtít dál vyprávět. Bezprostředně po nasazení brýlí se ocitne ve sledu čtyř navazujících příběhů, jichž se stane součástí. Provázet ho bude vypravěč, hudební doprovod a scény promyšlené do posledních detailů. Příběhem provede uživatele zvukový záznam, který nahradí přítomnost virtuálního avatara – coby průvodce. Díky tomu se bude moci každý plně soustředit na jednotlivé zážitky a nebýt ničím rozptylován. Abstraktnější průvodce také poskytuje oproti konkrétnímu charakteru možnost větší modifikace a není vázán například pohybem rtů, které by musely být specifické pro každou jazykovou mutaci. Už nyní je aplikace připravená v deseti jazycích včetně čínštiny nebo korejštiny.

„Zaměřili jsme se na krásu naší země a české legendy, které jsou přímo propojené s prezentovanými zážitky tak, aby jednotlivé lokace působily komplexněji a zároveň probudily zájem o jejich hlubší prozkoumání skrze případnou návštěvu destinace,” vysvětluje spoluzakladatel Virtuplexu Pavel Novák.

Každá scéna navíc vyžaduje uživatelovi interakci s virtuálním prostředím. V Mariánských lázních například napustí bazén, v Žofíně si zahraje na klavír se skladatelem Bedřichem Smetanou, na vesnické zábavě si zatančí dobový tanec a v Prachovských skalách přejde lávku mezi skalami.

VÝZVY PRO VIRTUPLEX 

Z velkokapacitního hardwaru na pětinový Oculus Quest

Aby vývojáři z firmy Virtuplex dostáli požadavkům klienta na zařízení, které bude velmi mobilní a bez velkých technických nároků pro jeho uživatele, optimalizovali aplikaci tak, aby byla schopna plynule fungovat na herním systému Oculus Quest. Odborníci z firmy Virtuplex tedy nemohli spoléhat na velkokapacitní hardware, který pro projekty standardně používají, ale museli aplikaci upravit pro zařízení, jehož grafický výkon je oproti velkému počítači zhruba pětinový. To vše navíc museli provést tak, aby se jednotlivé scény z příběhů načítaly uživatelovi ve VR plynule.

Kombinace 3D grafiky a 360° fotografií

Druhou výzvu představovala samotná realizace poměrně složitých interaktivních scén, které se z velké části odehrávají v přírodě a členitém terénu. Nutné tak bylo využít kombinaci různých technologií včetně spojení 3D grafiky a 360° fotografií, tak zvaných sfér.

„Vůbec nejnáročnější byla scéna moravské tanečnice. Abychom vytvořili 3D model pohybujícího se člověka ve VR, museli jsme přivést skutečnou tanečnici v kyjovském kroji do Prahy, rozmístit kolem ní zhruba tři stovky kamer vzdálených od sebe necelých deset centimetrů a v jednom okamžiku zmáčknout spoušť na všech kamerách najednou. Všechny fotografie jsme pak následně převedli do textury 3D modelu. Na tanečnici jsme poté umístily detektory pohybu a nasnímali její tanec. Ten jsme zpracovali a spojili s fotkami z kroje. Výsledkem je tanečnice v kroji, která se hýbe v 3D prostoru. Jenom práce na této scéně nám zabrali více než měsíc,” vysvětluje projektový manažer zakázky Arman Kirakosyan.

ZPĚTNÁ VAZBA OD KLIENTA

„Virtuální realita je a do budoucna může být pro marketing cestovního ruchu velkou devízou, a to nejen v covidovém období. Virtuální technologie vtáhne uživatele do příběhu a umocní jeho zážitek z „návštěvy“ místa, pro které se následně může rozhodnout i v rámci klasického cestování. Realita od Virtuplexu zve své uživatele např. do Mariánských Lázní, Prachovských skal nebo tradiční slovácké veselice. Když se návštěvník za doprovodu Dvořákovy Rusalky virtuálně ponoří do bazénu, napije léčebného pramene, ochutná oplatku, zatančí si na vesnické zábavě nebo přejde lávku v Prachovských skalách, je to zážitek, který vyvolá potřebnou emoci“ říká k aplikaci ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.