Efektivní komunikace a kampaně

 • Značkové strategie
 • Návrhy a testování kampaní
 • Komunikační mix
 • Formáty POS
 • Kreativní řešení
 • Interaktivní reklama
 • Uživatelské testování technologií

Návrhy a testování komunikace a kampaní na prodejně

Jakou strategii komunikace značky na prodejně zvolit? Jaké je správný komunikační mix a kreativní řešení? Formáty POS materiálů? Jak zákazníci reagují na interaktivní prvky? Jsou pro ně technologie uživatelsky srozumitelné a příjemné?

Optimální struktura kategorie, správná pozice v regálu, počet vystavení, vymezení vůči jiným značkám, včetně privátních. Jaké druhy promocí, mechaniky a komunikace na prodejně? Jaké jsou vhodné formáty a kreativní řešení propagace?

Proč Virtuplex?

 • Návrhy a testování značkových strategií v reálném prostředí prodejny
 • Návrhy a testování kampaní
 • Optimální komunikační mix
 • Formáty POS materiálů
 • Testování kreativních řešení
 • Reakce na interaktivní reklamní formáty
 • Uživatelské testování technologií – skenery, kiosky, informační tabule apod.
 • Školení personálu v reálném prostředí prodejny

Co získáváte?

 • Heat mapy zákaznických testů
 • Průchod reálným prostorem
 • Video průchodu prostorem
 • Obrázky prostoru
 • 360° obrázky
 • 360° video
 • Konfigurátor komunikačního mixu
 • Další individuální výstupy

Příklady využití VR pro reklamní agentury

Testování multi-mediální interaktivní komunikace a obsahu

Agentura může s klientem testovat velikost, umístění a obsah interaktivních reklamních prvků, včetně video obsahu, 3D zvuku

Promo, tematické ostrůvky

Klient může ověřit umístění ostrůvku, jeho kompozici – stavbu a volbu materiálů, značkové a produktové složení, osazení POS materiály a jejich viditelnost z různých míst prodejny, výšku, šířku – s ohledem na průjezdy a výhledy do prodejny a případné komunikační konflikty, dosažitelnost produktů pro zákazníka atd.

Navigace na prodejně – hlavní a místní

Pro klienta dokážete optimalizovat na dostatečném množství variant bez nutnosti změnových nákladů celkové výhledy a průhledy prodejnou. Umístění a viditelnost navigačních cedulí, jejich materiál a barevnost. Místní navigace na čele regálů a v uličkách. Promo značení, které musí být dobře vyvážené s hlavní navigací.

Testování POS materiálů – floor sticker

Výkon promocí může výrazně zvyšovat správná volba, velikost a umístění POS materiálů. Ten správný promo mix – formáty POS můžete jednoduše testovat v reálném prostředí prodejny, stejně jako reakce zákazníků na ně, a vyhodnocovat, která varianta a kombinace má ten správný resp. maximální účinek.

Správný mix a umístění POS materiálů v uličce

Zvyšte výnosy svým klientům správným mixem, kreativním řešením a umístěním POS materiálů – v uličce k dané kategorii nebo značce, ale i kdekoliv v prodejně. Správné nastavení POS se dá přitom testovat z neomezeného počtu variant a jejich kombinací s přímou zpětnou vazbou od zákazníka.

Optimální formáty a kreativní řešení POS materiálů

Co zákazníka opravdu zaujme a donutí ho k nákupu. Jaký mix POS materiálů, jaký formát a kreativní řešení, jak vysoko, kde v kontextu kategorie a značky. Co si zákazník z promoce zapamatuje a jak se mu propojí s další komunikací značky? Na všechny tyto a více otázek si odpovíte při testu konkrétního řešení POS materiálů pro kampaně vašich klientů

Koncepce a kreativní řešení sekundárního vystavení zboží na ploše

Hledáte odpověď pro své klienty na to jakou mají volit koncepci a kreativní řešení sekundárního vystavení zboží? V promočních akcích utrácí velké objemy finančních prostředků – otestujte s nimi kde má být jaké zboží vystaveno, v jakém provedení paletového „ostrůvku“ – výška, šířka, osazení POS, komunikace značky a ceny. Ověřte také reakce různých typů zákazníků – cenově citlivých, bonitních, rodin s dětmi apod.

Kreativní řešení čela regálu

Jaké řešení čela regálu přinese Vašim klientům maximální výnosy nebo marži? Promoční akce bez výrazného označení, agresivní promoční akce několika vybraných položek? Jakou roli hrají konkrétní značky, zařazení velikostí a položek, komunikace ceny? Virtuplex vám odpoví na to jaké je nejlepší kreativní řešení pro čela regálů.

Optimální řešení impulzních zón

Pomozte svým klientům maximalizovat výnosy z impulzního zboží v pokladní zóně – optimálním umístěním, designem, mixem zboží, cenami, vhodnými POS materiály.

Pomáhali jsme optimalizovat značkové
strategie a kampaně pro významné značky

Optimalizujte své značkové strategie a kampaně a testujte se zákazníky ve virtuální realitě i vy.
Objednejte si návštěvu, vyžádejte nabídku – na první realizaci poskytujeme zvýhodněné podmínky.