Prodejna, kterou zákazník miluje

 • Architektura prodejny
 • Formát a logika prodejny
 • Navigace
 • Samoobslužné a konfliktní zóny
 • Uživatelské testování technologií
 • Struktura kategorií
 • Role značek
 • Privátní značky
 • Facingy a cenovky
 • Sekundární vystavení
 • Optimální promoce

Nechte zákazníka navrhnout Vaši prodejnu

Jak zvýšit výnosy a marže? Prodejnou, která skvěle funguje pro zákazníka! Jaká má být logika umístění kategorií, jejich struktura, role značek, včetně privátních? Jak vyřešit konflikty v pokladní zóně, omezit ztráty a rizika? Jak efektivně realizovat promoce?

Proč Virtuplex?

 • Návrh základní koncepce prodejny s minimálními náklady – testování variant se zákazníkem a dalšími uživateli
 • Stavební dispozice a řešení jednotlivých částí a detailů – vozíky, regály, pulty, mrazící a chladící technika, pokladní a samoobslužné zóny
 • Velikosti, materiály, barvy navigace a její umístění
 • Správné umístění a poměry kategorií
 • Testování nákupních cest pro různé cílové skupiny
 • Návrh a testování struktury kategorií
 • Značkové strategie, včetně privátních
 • Optimalizace facingu, cenového značení a dalších detailů řešení regálů
 • Návrhy a testování optimálního promočního mixu – umístění, formáty, kreativní řešení
 • Uživatelské testování zařízení a technologií zákazníkem a personálem na prodejně
 • Školení personálu v reálném prostředí prodejny

Co získáváte?

 • Heat mapy zákaznických testů
 • Průchod reálným prostorem
 • Video průchodu prostorem
 • Obrázky prostoru
 • 360° obrázky
 • 360° video
 • Konfigurátor prodejny
 • Další individuální výstupy

Příklady využití VR pro obchodní řetezce

Dispozice vstupního prostoru do supermarketu

Klient může modelovat optimální rozložení prvků na vstupu do prodejny – jako např. bezpečnostní rámy, umístění dezinfekčních bodů, zásobníků na letáky, info stojanů apod.

Ergonomie řešení vstupního prostoru

Klient může testovat velikost, formát, ergonomii umístění vozíků, košíků, snadnost vjezdu do bezpečnostních rámů, konfliktní zóny průchodu více zákazníků apod.

Promo, tematické ostrůvky

Klient může ověřit umístění ostrůvku, jeho kompozici – stavbu a volbu materiálů, značkové a produktové složení, osazení POS materiály a jejich viditelnost z různých míst prodejny, výšku, šířku – s ohledem na průjezdy a výhledy do prodejny a případné komunikační konflikty, dosažitelnost produktů pro zákazníka atd.

Prostorové řešení prodejny – výhledy a průhledy

Celkovou spokojenost zákazníka výrazně ovlivňuje snadnost orientace v prostoru prodejny – tedy celkové výhledy a průhledy prodejnou. Logika průchodu prodejnou pro jednotlivé hlavní cílové skupiny a nákupní destinace. Výška regálů, jejich umístění, pozice a řazení uliček, jejich šířka, umístění a viditelnost navigačních cedulí, jejich materiál a barevnost. Místní navigace na čele regálů a v uličkách. Promo značení, které musí být dobře vyvážené s hlavní navigací.

Testování POS materiálů – floor sticker

Výkon promocí může výrazně zvyšovat správná volba, velikost a umístění POS materiálů. Ten správný promo mix – formáty POS můžete jednoduše testovat v reálném prostředí prodejny, stejně jako reakce zákazníků na ně, a vyhodnocovat, která varianta a kombinace má ten správný resp. maximální účinek.

Správné dispozice uliček a průchodů

Minimalizace konfliktních míst pro průchod zákazníka prodejnou zvyšuje velikost nákupního koše a spokojenost zákazníka. Ve Virtuplexu můžete otestovat ten správný balanc mezi snadností průchodu a průjezdu např. s košíkem nebo paletami a množstvím zboží a jeho rozložením na prodejně.

Optimální řešení uličky – umístění kategorií, značek, počty facingů, POS materiálů

Prodejna nemůže fungovat a zvyšovat výnosy a marže bez správně nastavených kategorií – tedy optimálního řešení uliček – volby a rozmístění jednotlivých kategorií, značek, SKU, počty facingů, správné volby POS materiálů – počty, umístění, kombinace. Správné nastavení uličky a kategorií se dá přitom testovat z neomezeného počtu variant a jejich kombinací s přímou zpětnou vazbou od zákazníka.

Optimální formáty a kreativní řešení POS materiálů

Co zákazníka opravdu zaujme a donutí ho k nákupu. Jaký mix POS materiálů, jaký formát a kreativní řešení, jak vysoko, kde v kontextu kategorie a značky. Co si zákazník z promoce zapamatuje a jak se mu propojí s další komunikací značky? Na všechny tyto a více otázek si odpovíte při testu konkrétního řešení POS materiálů pro vaše kampaně.

Výběr značky a produktu

Jak si zákazník vybírá značku a konkrétní produkt? Jaký vliv má cena, umístění v regálu, kontext značky a produktu v regálu, použité POS materiály. Ve Virtuplexu najdete ten správný mix pro Vaši značku, produkty a kampaně, bez nutnosti velkých investic do přestavby regálu. Testovat můžete i různé varianty zaplnění reálu zbožím, různé sezónní úpravy apod.

Umístění a řešení paletového sekundárního vystavení

Paletové vystavení je jedním z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů prezentace promočního zboží. Otestujte kde má být jaké zboží vystaveno, v jakém provedení paletového „ostrůvku“ – výška, šířka, osazení POS, komunikace značky a ceny. Paletové umístění ve správném kontextu promocí v čele regálu a v uličkách vám pomůže maximalizovat výnosy z prodejní plochy. Otestujte také reakce různých typů zákazníků – cenově citlivých, bonitních, rodin s dětmi apod.

Optimální řešení čela regálu

Jaké řešení čela regálu Vám přinese maximální výnosy nebo marži? Zpřístupnění nejprodávanějších položek v kategoriích prezentovaných v dané uličce, promoční akce bez výrazného označení, agresivní promoční akce několika vybraných položek? Jakou roli hrají konkrétní značky, zaření velikostí a položek, komunikace ceny? Virtuplex vám odpoví na to jak stavět nejlépe čela regálů.

Chování skupiny zákazníků, vliv davu, konfliktní situace

Jak se chovají zákazníci ve skupině, v páru, jako rodina, senior s vnoučaty. Jak funguje dynamika davu? Jak vnímají zaplněnost prodejní plochy? Kde vznikají potenciální konfliktní zóny, a jak je řešit? Vstupte do reálného prostředí prodejny společně se zákazníkem a sledujte jeho reakce. Bavte se o praktickém řešení prodejní plochy s kolegy z různých oddělení, zapojte Vaše dodavatele, agentury.

Efektivní řešení pokladní zóny, maximální výnos z impulzního zboží

Pokladní zóna bývá často bolavým místem všech řetězců – pro maximální míru obsluhy zákazníka je nutné zajistit dostatečný počet pokladen, ale ne na úkor jeho pohodlí, bezpečnostním hlediskům. Vhodný kompromis se hledá těžko a s vysokými náklady. Zažijte si optimální pokladní zónu ještě před stavbou – z pohledu zákazníků, ale i z pohledu pokladních.
Maximalizujte výnosy z impulzního zboží v pokladní zóně – optimálním umístěním, designem, mixem zboží, cenami, vhodnými POS materiály.

Efektivní řešení pracoviště – na příkladu pokladní

Každá minuta se počítá, jak správně nastavit ergonomii obsluhy pokladen a jiných zařízení v prodejně. Jak zvolit to správné řešení pro spokojenost personálu, ale i zákazníka? Jak si otestovat správné nastavení bezpečnostních standardů a ochrany zdraví při práci? Jak zajistit správnou komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci na daném úseku? Virtuplex Vám pomůže najít odpovědi i na další otázky efektivního řešení pracoviště nejen na prodejně, ale i v zázemí.

Optimalizace samoobslužných zón

Jak designovat samoobslužné zóny z pohledu maximálního vytěžení prodejní plochy, ergonomie obsluhy, spokojenosti zákazníka, bezpečnostních a BOZP požadavků? Není to jen otázka samoobslužných pokladen ale celé řady dalších samoobslužných procesů – skenerů cen, vážení a balení zboží, agendy věrnostních programů apod. S řešením Virtuplexu dokážete zvýšit výkonnost a spokojenost zákazníků, ale i obsluhujícího personálu a omezit prostor pro zneužití.

Obsluha zařízení – personálem a zákazníkem

Otestujte si srozumitelnost obsluhy zařízení používaných v prodejně jak z pohledu personálu tak zákazníkem. Můžete řešit jak vhodné umístění, tak ovládací prvky, srozumitelnost menu, navigace apod. Omezíte chyby a zvýšíte spokojenost. Snadněji odhalíte potenciální možnosti zneužití.

Pomáhali jsme optimalizovat značkové
strategie a kampaně pro významné značky

Optimalizujte svou prodejnu a testujte se zákazníky ve virtuální realitě i vy.
Objednejte si návštěvu, vyžádejte nabídku – na první realizaci poskytujeme zvýhodněné podmínky.