Silná značka, vyšší prodeje

 • Struktura kategorií
 • Role značek
 • Privátní značky
 • Facingy a cenovky
 • Sekundární vystavení
 • Optimální promoce

Jak vytěžit maximum z prodejny pro vaše značky?

Optimální struktura kategorie, správná pozice v regálu, počet vystavení, vymezení vůči jiným značkám, včetně privátních. Jaké druhy promocí, mechaniky a komunikace na prodejně? Jaké jsou vhodné formáty a kreativní řešení propagace?

Proč Virtuplex?

 • Správné umístění a poměry kategorií
 • Testování nákupních cest pro různé cílové skupiny
 • Návrh a testování struktury kategorií
 • Značkové strategie, včetně privátních
 • Optimalizace - prostoru (např. pokladní část), facingu, cenového značení a dalších detailů řešení regálů
 • Efektivní řešení impulzních zón
 • Návrhy a testování optimálního promočního mixu – umístění, formáty, kreativní řešení
 • Uživatelské testování zařízení a technologií zákazníkem a personálem na prodejně
 • Školení personálu v reálném prostředí prodejny

Co získáváte?

 • Heat mapy zákaznických testů
 • Průchod reálným prostorem
 • Video průchodu prostorem
 • Obrázky prostoru
 • 360° obrázky
 • 360° video
 • Konfigurátor prodejny
 • Další individuální výstupy

Příklady využití VR pro FMCG dodavatele

Testování promočních konceptů, včetně interaktivní komunikace

Komunikace promoce na prodejně bývá nákladná, i proto je nutné správně optimalizovat komunikační mix, od velikosti, umístění a obsahu interaktivních reklamních prvků, včetně video obsahu, 3D zvuku.

Nechte zákazníky zažít a vyhodnotit, které formáty a kreativní řešení na ně nejvíc působí v kontextu prodejny.

Promo, tematické ostrůvky

Jak koncipovat tematické ostrůvky, sekundární vystavení. Jaké místo je nejlepší, jaká kompozice – konstrukce a volbu materiálů, značkové a produktové složení, osazení POS materiály a jejích viditelnost z různých míst prodejny, výšku, šířku – s ohledem na průjezdy a výhledy do prodejny a případné komunikační konflikty, dosažitelnost produktů pro zákazníka atd.

Testování POS materiálů – floor sticker

Výkon promocí může výrazně zvyšovat správná volba, velikost a umístění POS materiálů. Ten správný promo mix – formáty POS můžete jednoduše testovat v reálném prostředí prodejny, stejně jako reakce zákazníků na ně, a vyhodnocovat, která varianta a kombinace má ten správný resp. maximální účinek.

Optimální řešení uličky – umístění kategorií, značek, počty facingů, POS materiálů

Jaké je správné umístění a nastavení kategorie?

V jakém místě prodejny, v jakém kontextu a návaznosti na okolí a nákupní trajektorie? Kam umístit jednotlivé kategorie, značky, SKU. Jaké jsou správné počty facingů, volby POS materiálů – počty, umístění, kombinace. Správné nastavení uličky a kategorií se dá přitom testovat z neomezeného počtu variant a jejich kombinací s přímou zpětnou vazbou od zákazníka.

Optimální formáty a kreativní řešení POS materiálů

Co zákazníka opravdu zaujme a donutí ho k nákupu. Jaký mix POS materiálů, jaký formát a kreativní řešení, jak vysoko, kde v kontextu kategorie a značky. Co si zákazník z promoce zapamatuje a jak se mu propojí s další komunikací značky? Na všechny tyto a více otázek si odpovíte při testu konkrétního řešení POS materiálů pro vaše kampaně.

Výběr značky a produktu

Jak si zákazník vybírá značku a konkrétní produkt? Jaký vliv má cena, umístění v regálu, kontext značky a produktu v regálu, použité POS materiály. Ve Virtuplexu najdete ten správný mix pro vaši značku, produkty a kampaně, bez nutnosti velkých investic do přestavby regálu. Testovat můžete i různé varianty zaplnění reálu zbožím, různé sezónní úpravy apod.

Umístění a řešení paletového sekundárního vystavení

Paletové vystavení je jedním s nejčastějších a nejefektivnějších způsobů prezentace promočního zboží. Otestujte kde má být jaké zboží vystaveno, v jakém provedení paletového „ostrůvku“ – výška, šířka, osazení POS, komunikace značky a ceny. Paletové umístění ve správném kontextu promocí v čele regálu a v uličkách vám pomůže maximalizovat výnosy z prodejní plochy. Otestujte také reakce různých typů zákazníků – cenově citlivých, bonitních, rodin s dětmi apod.

Optimální řešení čela regálu

Jaké řešení čela regálu vám přinese maximální výnosy nebo marži? Zpřístupnění nejprodávanějších položek v kategoriích prezentovaných v dané uličce, promoční akce bez výrazného označení, agresivní promoční akce několika vybraných položek? Jakou roli hrají konkrétní značky, zaření velikostí a položek, komunikace ceny? Virtuplex Vám odpoví na to jak stavět nejlépe čela regálů.

Efektivní řešení pokladní zóny, maximální výnos z impulzního zboží

Maximalizujte výnosy z impulzního zboží v pokladní zóně – optimálním umístěním, designem, mixem zboží, cenami, vhodnými POS materiály.

Pomáhali jsme optimalizovat značkové
strategie a kampaně pro významné značky

Optimalizujte své značkové strategie a kampaně a testujte se zákazníky ve virtuální realitě i vy.
Objednejte si návštěvu, vyžádejte nabídku – na první realizaci poskytujeme zvýhodněné podmínky.