Zpět na články

Unikátní využití virtuální reality pro plánování a simulaci vojenských misí

Vývojová laboratoř pro virtuální realitu Virtuplex představila unikátní využití virtuální reality pro plánování a simulaci vojenských misí.

Nahrazení části drahého či nedostupného výcviku vojáků virtuální a rozšířenou realitou tu bude do několika let. My to umíme již dnes, říká František Mičánek, emeritní děkan Defence School v Římě.

Vývojová laboratoř pro virtuální realitu Virtuplex představila unikátní využití virtuální reality pro plánování a simulaci vojenských misí. Systém při využití digitálních mapových podkladů umožňuje nejen naplánovat a ověřit postup výstavby rozsáhlých (nejen) vojenských objektů, jako jsou např. polní nemocnice, místa velení, palebná postavení jednotek pozemních a vzdušných sil nebo základny pro zahraniční mise, ale současně i optimalizovat potřebu a ergonomické rozmístění materiálového vybavení uvnitř objektů. Obrovskou přidanou hodnotou celého řešení je hala o velikosti 600 m2, ve které se mohou uživatelé VR procházet například vojenskou základnou v měřítku 1:1.

Jak se zrodil nápad na tento projekt a jaké jsou jeho další přínosy vysvětlil František Mičánek.

Jak vznikla myšlenka vytvoření VR systému pro armádu?

Ten nápad se zrodil v momentě, kdy jsem procházel virtuální realitou v hale Virtuplexu. I přesto, že jsem do té doby neměl s VR žádné zkušenosti, začal jsem přemýšlet, jak tuto technologii využít i v dalších oblastech, ve kterých ji Virtuplex zatím nepoužívá. Díky mým znalostem z vojenského prostředí mi došlo, že to, co se dosud dělalo v hale v pražských Horních Počernicích v oblasti architektury, by se dalo krásně využít i pro výcvik a vzdělávání nejen vojenského personálu, ale i dalších bezpečnostních sborů.

Jaké jste měl před vstupem do VR očekávání?

Vzhledem k tomu, že to bylo moje první setkání s virtuální realitou, neměl jsem v podstatě žádná očekávání. Musím ale říct, že jsem byl nadšený. První dojem byl perfektní, neboť jsem se nechal úplně pohltit prostorem. Zapomněl jsem, kde se ve skutečnosti nacházím a užíval si ten dokonalý pocit tzv. immerse. Skvělé bylo grafické provedení, zvukový doprovod i vizuální zpracování avatarů.

Jaké výhody má výcvik ve VR oproti reálnému prostředí?

Předně je důležité si uvědomit, v jakých případech je využití virtuální reality výhodné. Virtuální realita je skvělá, pokud chci zreálnit něco, co se dá těžko udělat v běžném životě nebo je to příliš nákladné. Virtuální realita také snižuje riziko nebezpečí na minimum a je ideální pro větší skupiny lidí, které se mohou scénářem procházet paralelně a jsou kontrolováni jen jedním instruktorem. V neposlední řadě slouží VR skvěle pro nácvik rutinních dovedností, které se často opakují. Všechny tyto aspekty se do určité míry odráží ve výcviku vojáků. Zejména ale musím vyzdvihnout tu možnost skupinové práce ve VR. Výcvik vojáků totiž vždy začíná individuální přípravou jednotlivce, ale při ostrém nasazení pracují vojáci zpravidla v týmu, ve kterém musí perfektně fungovat vzájemná komunikace. V hale Virtuplexu se může pohybovat až 7 lidí najednou. Ti mezi sebou interagují, jako kdyby se ve vojenské základně už nacházeli. A to je obrovská přidaná hodnota celého řešení.

Má VR při výcviku vojáků nějaké limity?

Limity tam samozřejmě jsou. S tím, jak se VR neuvěřitelně rychle vyvíjí a posouvá, jich ale ubývá. Zvětšují se kapacity datových kanálů, přenosových sítí, úložišť i zobrazovacích jednotek. To vše nám pomáhá posunout využití VR zase o kus dál. Při výcviku vojáku je virtuální realita nenahraditelným nástrojem v momentě, kdy si chcete ověřit, že nabyté znalosti se převedly i do dovedností. Ve VR si totiž zažijete všechny faktory včetně krve, křiku, hořícího auta i zvuku střelby. Tohle všechno působí na mentální model člověka a jestliže se zvládnete zachovat správně v tomto prostředí, tak si můžete být jistí, že jste prošli zkouškou a jste připraveni na střet se skutečnou realitou.

Jak může VR ovlivnit běžný život vojáků na misích?

Virtuální realita může vojáky na mise mnohem lépe připravit. Představte si, že by si voják před výjezdem na zahraniční misi prošel celou vojenskou základnou či jiným bezpečnostním objektem, který v České republice nejde postavit nebo neexistuje bezpečná možnost se do prostoru budoucího nasazení dostat. Virtuální realita toto všechno umožňuje takřka bez omezení. Je možné v ní postavit návrh základny, propojit jednotlivé bloky budov, namyslet si, kde bude odpočinková místnost či místnost velení. Všechny tyto informace jsou pro lidi, kteří se budou na místo přesouvat extrémně důležité. Vojáci si vše před odjezdem mohou projít ve VR v měřítku 1:1, a připravit se tak na moment výstupu z letadla. Díky VR tak odpadá proces adaptace v cizím prostředí, který je jinak poměrně dlouhý.

Přináší tato možnosti vojákům i zvýšení bezpečnosti?

Samozřejmě je v tom také zahrnuta. Voják se pohybuje v prostoru, který dobře zná, protože si ho před tím prošel ve VR. Ví, kde jsou určitá krizová místa, kde může najít ukrýt v případě napadení nebo kde najde hasicí přístroje při požáru. Toto všechno zkracuje reakční dobu v novém prostředí a zvyšuje bezpečnost všech lidí.

Jak dalece nyní využívá virtuální realitu Armáda ČR nebo další bezpečností složky u nás či v zahraničí?

Virtuální realitu nyní využívá Armáda ČR v některých simulátorech nebo výcvikových trenažérech, kdy se zpravidla na obrazovce nebo v nějakém malém uzavřeném prostoru promítají konkrétní virtuální obrazy. V těch se voják či policista pohybuje. Určitě tam ale není zahrnutý ten dokonalý pocit immerse, který umožňuje řešení Virtuplexu. Takové trenažery zatím nejsou. K dispozici jsou snad jen nějaké letecké aplikace, ale ty nejsou oficiálně zavedeny do Armády ČR.

Co se týče úrovně v zahraničí, tak si myslím, že nezaostáváme. Samozřejmě jsou ale výjimky a státy, které mají celá virtuální výcviková centra. Jedná se například o Velkou Británii, USA nebo Jižní Koreu. To nejdokonalejší používá pro výcvik asi policie v New Yorku.

V jaké fázi využití je nyní řešení připravené Virtuplexem?

My jsme teď ve fázi průzkumu trhu. V oblasti bezpečnosti zkoušíme, kde by to bylo pro armádu nebo pro integrovaný záchranný systém vhodné a použitelné a zkoumáme jejich zájem. Nemůžeme přijít s nějakým produktem a říct jim, tady je hotové řešení, které nyní budete používat. Chceme jim přinést něco, co bude splňovat jejich požadavky a bude to efektivní a užitečné. Zatím máme zpětnou vazbu z odborných kateder a z Univerzity obrany v Brně, kde se jim systémové řešení Virtuplexu zamlouvá. Jednali jsme také s výcvikovými jednotky z Vyškova z Centra simulačních technologií a proběhlo i první jednání s Policií ČR. Na základě těchto schůzek víme, že zájem tady je a že jsme schopni nabídnout to, co by zákazníci potřebovali. Teď se jen musí na jejich straně vyřešit, jakým způsobem by fungovalo celé financování a v jakém časovém horizontu bychom jim mohli virtuální řešení dodat.