Zpět na články

Školení zaměstnanců ve VR: nový obor, který má ve Virtuplexu už své místo

Kvalitní vyškolení personálu vyžaduje nemalou časovou i finanční zátěž pro každého většího zaměstnavatele, který školení zaměstnanců řeší.

A to ať už z důvodu změn v personálním obsazení nebo vzniku nové pobočky obchodu, banky či jiného prostoru.

Ve Virtuplexu vznikla virtuální podoba pavilonu České republiky na EXPO v Dubaji.

Více než 300 hodin práce zabrala VR specialistům příprava virtuálního modelu českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. V jeho kompletní podobě vymodelované do nejmenších detailů se na jaře procházeli členové poradního sboru Kanceláře generálního komisaře České republiky, jimiž jsou přední čeští architekti a osobnosti kulturního života, aby se tak seznámili s aktuálním stavem národního pavilonu.

Pro český pavilon bylo ale později potřeba vyškolit s předstihem i personál, který bude na místě vše obsluhovat. Využili pro to virtuální dvojče pavilonu, kde se budoucí zaměstnanci seznámili s uspořádáním výstavní plochy týdny dopředu.

Díky virtuální realitě šetří zaměstnavatel čas i peníze, které by utratil za přesun
zaměstnanců

I přesto, že se zaměstnanci fyzicky sešli v Praze v hale Virtuplexu, prostřednictvím virtuální reality se ocitli v českém pavilonu na EXPO v Dubaji. Procházeli si jeho virtuální kopií a dostávali školení, co, kde a jak budou mít na starosti. Pro personál byl tento zážitek naprosto stěžejní, protože si poprvé měl možnost prohlédnout český pavilon a připravit se na svou náplň práce dopředu. Nikdo nemusel letět čtyři a půl tisíce kilometrů ani platit ubytování, aby byl kvůli školení na místě 14 dnů předem. 

„Za velmi rozumných investičních podmínek, si můžete nechat ve virtuální realitě vytvořit obdobu v podstatě jakékoli objektu a využít na něm všech výhod, které virtuální realita skýtá. My jsme jej kromě jiného využili i pro školení našich stevardů a hostesek. Ti se díky tomu dopředu seznámili s jednotlivými exponáty, vystavovateli i logistikou pavilonu.”

Jiří František Potužník, generální komisař účasti ČR na EXPU 2020

Personál si projde novou pobočkou před tím, než fyzicky vznikne. Navnímá tak celý layout prodejny před jejím otevřením 

Trénink a přípravu zaměstnanců ve VR si na přelomu roku vyzkoušel ve Virtuplexu i mobilní operátor T-Mobile, který si nechal ve virtuální realitě vytvořit dvojče svého pražského experience centra. Vzhledem k velké rozloze centra a jeho komplexnosti bylo pro personál stěžejní, aby si mohl předem vše projít a seznámit se s prostorem, natrénovat si uvádění zákazníků i rozmístění lidí na prodejně. 

Stejné otázky si ve virtuální realitě ověřovala i store manažerka společnosti Vermont, která si nechala ve Virtuplexu zrealizovat virtuální podobu své nové multibrandové prodejny včetně zázemí pro zaměstnance a vstupní pasáže. Společnost si tak ještě před fyzickou výstavbou prodejny, mohla ověřit, že je prodejní plocha rozvržená tak, aby se v ní zaměstnancům dobře pohybovalo a zákazníkům tak mohli poskytnout co nejvyšší servis.

„Velká výhoda školení zaměstnanců ve virtuální realitě se skrývá v možnosti úprav layoutu prodejny či jiného objektu ještě před jeho stavbou. Na základě toho, jak rozložení plochy vyhovuje personálu, lze vše v podstatě lusknutím prstu změnit a upravit tak, aby finální podoba obchodu či pobočky banky vycházela zaměstnancům maximálně vstříc. Díky VR proběhne vše za extrémně krátkou dobu s minimem nákladů.“

Pavel Novák, spoluzakladatel Virtuplexu